Stor etterspørsel

Vi opplever for tiden stor etterspørsel av laksefluer. Dette er meget hyggelig men fører dessverre til litt lengre leveringstider enn normalt. Det må beregnes 2-3 ukers leveringstid nå. Vi jobber alltid med å levere fluer så fort som mulig. 

Perioden 8-28 juli vil det ikke bli produsert laksefluer pga ferie og fisking.